Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je úte 18.1.2022, 14:00Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně 
Autor Zpráva
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13294
Bydliště: mám
Příspěvek DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Technická poznámka hned pro začátek: Následující povídání je docela dlouhé, možná až zbytečně, ale mně těch přebytečných pasáží bylo líto, když už jsem je napsal.

Komu se nebude chtít číst můj výplod celý, ten může jen zrychleně projít jednak pasáže číslované, jednak pasáže psané tučně, a jejich přilehlé okolí (doporučuji aspoň celý odstavec, při mém stylu psaní je to pro pochopení smyslu docela akorát). Informační hodnota článku tím (snad) zásadně neutrpí.
Varování by vlastně mělo následovat ještě po úvodním varování a technické poznámce, která je taky tak trochu varování. O co se jedná: tento článek není vtipný, úderný, roztomilý ani zábavný. Zasáhne zřejmě relativně nepočetnou část čtenářské obce, a i ty, jež zasáhne, patrně nijak extra nenadchne. Těmi „některými“, na tomto webu doufám koncentrovanějšími, než v běžné populaci (udává se ani ne 4 %- ne, sire Eltone, teď fakt nemyslím Vaše ctěné souputníky) jsou držitelé palných zbraní všeho druhu, účelu a využití.

Proč? Protože „Právo držet a nosit zbraň“, jak to výstižně nazývají Američani, v České republice už tak dost problematické, je v současné době, ač to zní na první pohled neuvěřitelně, v docela značném ohrožení, a to z docela nečekaného směru. Samozřejmě se tak nepřekvapivě děje bez nejmenší pozornosti médií, a, což mě osobně zarazilo až znepokojilo, zřejmě i bez pozornosti LEX, o. s., v současné době asi jediného subjektu v ČR, který je schopen se účinně zastat práv střelců proti tupé mase, která s lahváčem v ruce nadšeně zhltne všech deset dnešních článků typu „Na Střední hnojárně v Prdelíně nad Zvratkou se už zase střílelo. Bacha na legálně držené zbraně, je to svinstvo!“, načež si krkne, až tím přepne televizi zpátky na fotbal a se slovy „Já furt řikám, čím víc zbraní, tím víc mrtvejch! Násilí je hnus“ otevře manželce o čelo další pivo. Na tomto místě bych ještě rád zdůraznil, že v LEXu (zatím) nejsem a nevím, jestli se touto problematikou dávno nezabývají, aniž by chtěli, aby o tom veřejnost věděla. Každopádně na jejich stránkách jsem nenašel nic, co by tomu nasvědčovalo.

A teď přichází ta fakt nudná část, totiž o co se prakticky jedná:

S největší pravděpodobností dne 15. 11. 2009 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Úřadu vlády k projednání kromě obvyklé hromady sraček rovněž hovno z nejnebezpečnějších: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Kdo mě podezíráte, že jsem při psaní hulil nějaký svinstvo, vězte, že ta méně srozumitelná polovina tohoto odstavce je bez úprav zkopírovaná ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, je tedy zřejmé, že někdo skutečně něco hulil, suspektně to bylo ubalený ze starých prováděcích předpisů, ale já jsem to nebyl, což je o to smutnější, protože u mě doma by to nikomu nevadilo. Kdo se chcete přesvědčit na vlastní oči, vzdor riziku, že je pak budete sbírat z klávesnice, tady je link, který mmj. potvrzuje, že jsem si to fakt nevymyslel, v což jsem po těch třech flaškách zelený tak trochu doufal, protože by to byla ta zdaleka nejlepší alternativa. Případně si to můžete sami vyhledat na serveru eklep, číslo OVA 1319/09. Získáte několik dokumentů. Jeden z nich je návrh novely zákona o zbraních a střelivu, kde by přibyl tento paragraf:

㤠8a
(1) Technická kontrola stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou, že stanovené střelné zbraně splňují stanovené technické požadavky, pokud není dále stanoveno jinak. Podrobnosti o postupu úřadu při technické kontrole stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Technickou kontrolu úřad provádí u všech stanovených střelných zbraní, které již byly kusově ověřeny, a to ve lhůtách
a) 10 let pro krátké střelné zbraně kulové (pistole, revolvery apod.),
b) 15 let pro střelné zbraně brokové a kombinované,
c) 20 let pro dlouhé střelné zbraně kulové
od roku posledního ověřování nebo od roku první registrace u příslušného útvaru policie podle toho, která skutečnost nastala později. Vzhledem k technickému stavu stanovené střelné zbraně zjištěnému při technické kontrole může úřad tyto lhůty zkrátit. Přitom bere v úvahu opotřebení, které nesnižuje bezpečnost a funkčnost stanovené střelné zbraně. Rozsah opotřebení stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Ověřování se neprovádí, jestliže úřad při kontrole stanovené střelné zbraně před zkušební střelbou zjistí, že odpadly důvody pro technickou kontrolu. Po kontrole nebo ověření stanovené střelné zbraně uvede v protokole rok příští technické kontroly. Tento protokol je veřejnou listinou do doby zaznamenání roku příští technické kontroly příslušným útvarem policie do průkazu zbraně.“.

Možná taky najdete důvodovou zprávu, kde se píše:

Důvodová zpráva:

"K bodu 9 - § 8a
Technický stav celé řady zbraní je velmi špatný a ohrožuje střelce i osoby, které se zdržují v blízkosti střelby. V současné době, platí právní úprava, která nezajišťuje pravidelnou kontrolu zbraní a některé zbraně mají zkušební značku starou přes 100 let. I nové zbraně, které se dováží ze zahraničí a které jsou vyráběny z lehkých slitin s pevností, která nezajišťuje dlouhodobě požadavky na potřebnou kvalitu zbraně a její bezpečnost. Proto je nutné zajistit pravidelnou kontrolu, která minimálně zvýší administrativní a finanční požadavky na držitele zbraně a zajistí bezpečné používání zbraní. "

Tady a tady je to samé, v době, kdy to bylo dosud v přípravě, jak vidíte, na přípravu nijak mnoho času nepotřebovali, na to, že jde o proces, řízený v rámci státní správy, to mělo přímo neuvěřitelný spád. Buď šlo o ostře sledovanou záležitost, nebo, pravděpodobněji, prostě jen vzali ten původní starej šrot z roku 2003 a dali mu nové číslo, podobně jako dnes a denně činí autobazarní zmrdi.

Ta méně nudná část: V čem je problém?

Problém je v tom, že tato novela, jíž má suspektně na svědomí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen ČÚZZS, pokud budu nucen tuto proradnou a prohnilou instituci ještě zmínit, což bych nerad, neboť při tom obvykle stěží udržím šavli na uzdě) novelizuje již tak dost defektní zákon č. 156/2000, a činí jej, jak jinak, ještě defektnějším. Toho zdánlivého zázraku se povedlo dosáhnout (opět: jak jinak) než mnoha novými nařízeními, z nichž to nejdůležitější a zároveň v tuto chvíli pro nás jediné podstatné je nařízení o periodickém ověřování zbraní.

Technická poznámka: periodické ověřování je terminus technicus. Kromě něj existuje ještě mnoho dalších terminů techniců, především tzv. opakované ověřování. To je v zákoně zakotveno již nyní a nevadí mi, přinejmenším ne tolik, v principu je jeho uzákonění dokonce nezbytné. Zdůrazňuji to proto, že jsem zpočátku sám měl co dělat, abych to nezaměňoval, takže když budete něco někam psát (viz níže), tak pozor, ať je poznat, co Vám vlastně vadí. Další termíny, jako například „typová kontrola střeliva“, jsou pro účely tohoto článku nepodstatné nuance a nebudu se jimi zabývat, už jen proto, že tomu sám nerozumím tolik, jak bych asi měl, když o tom píšu.

O co jde:

V současné době každá zbraň, s výjimkou některých sběratelských, musí mít vyraženu tzv. ověřovací značku. Sběratelské zbraně ověřovací značku vyraženu mít nemusí, za předpokladu, že nemají být a (přinejmenším teoreticky) nebudou použity ke střelbě. Půjdete-li si koupit zbraň do obchodu, neprodají Vám ji bez značek dokonce ani na Vaši žádost. Dříve to šlo, nyní již ne, Policie, některé ministerstvo či kýho čerta svoloč to obchodníkům zakázala. Patrně to „někomu“ kazilo kšefty, viz níže. Ověřovací značka je taková malá „pipina“, zobrazená jako prolnuté „N“ a lvíček, kterou máte vyraženu na zbrani, ani o tom možná nevíte, pokud se o zbraně hlouběji nezajímáte. Vyrazila Vám ji tam Česká zkušebna zbraní a střeliva (nezaměňovat s ČÚZZS, to jsou dva rozdílné subjekty, i když oba zhruba stejně na hovno, a jeden druhému podléhá, hádejte, který kterému), a to poté, co zbraň tzv. úředně přezkoušela, jestli je bezpečná pro střelbu, lidově otormentovala. To se děje kontrolou na přítomnost hloubkové koroze, prasklin atp., následnými (myslím, že) třemi výstřely, provedenými náboji se zesílenou laborací, následně opět kontrolou, vystavením protokolu o přezkoušení a konečně vyražením značky. Za tento úkon si zkušebna účtuje 500 Kč, zda je to hodně, málo či akorát nechám na laskavém posouzení p. t. čtenáře. Tuto skutečnost jako takovou nekritizuji, dělá se to tak už skoro sto let po celém světě, takže na tom asi něco bude. Přes co se ovšem jen těžko přenesu, je skutečnost, že vyražené značky jsou opravdu extrémně prasecky provedené, někdy to vypadá, jako by je tam namlátil ožralej King Kong pomocí kolejnice, a některé esteticky hodnotné zbraně tím mohou dost utrpět, o sběratelských ani nemluvě. Proto je zde možnost si za příplatek (proč asi za příplatek…?) nechat vyrazit značky skrytě. Co by pro nás za naše prachy neudělali. Tato možnost je sice omezena na sběratelské zbraně, ale naštěstí nikdo moc nezkoumá, které to jsou a které ne, neboť děngy se hodí nejenom moldavskému obchodníkovi s bílým masem, nýbrž i mnohem prohnilejším subjektům.
Češi v tomto ohledu hrají prim, tak hnusně vyražené značky nemá po světě fakt nikdo, a to včetně tak neobyčejně pečlivých pracovníků, jako jsou Rusové nebo Španělé. Občas je značky vidět jen půlka, občas je vyražená dvakrát přes sebe, protože raznice v rukou odborníka poněkud odskočila, obvykle je značka šejdrem, prostě jak padla raznice profíkovi do ruky, tak to tam fláknul. Navíc je zde kromě rizika poškození estetické hodnoty zbraně i riziko mechanického poškození, neboť některé subtilnější zbraně (a tím opravdu nemyslím PTRD vz. 41 a jiné sovětské PT pušky) těžko snášejí, když se do nich tříská kladivem. Jsou mi osobně známy minimálně dva případy, kdy zbraň před tormentací fungovala a po ní už ne, přičemž je těžko věřit, že poškození vzniklo tormentační střelbou, už jen proto, že zbraň byla vrácena majiteli jakožto způsobilá, takže těžko mohla nefungovat už při střelbě. V tomto opět nemáme ve světě obdoby, naprostá většina značek je v civilizovaných státech pálená laserem nebo gravírovaná a následně vyplněná barvou, což je de facto dekorační technika a může to i vypadat pěkně, když to někdo nezmrví. Z těch méně civilizovaných států jsem viděl i značky vyjiskřené, což už vypadá méně pěkně, ale aspoň to není spojeno se zatloukáním kvérů do stolu. Mezi civilizované státy nepočítám Rusko, nicméně i tam se v současné době (pokud vím) značky gravírují, i když musím přiznat, že už je to dost dlouho, co jsem viděl v Rusku tormentovanou zbraň. Z tohoto pravidla ovšem existuje tolik výjimek, že to skoro ani není pravidlo, například Belgičani, kteří jsou velmi významní výrobci i ověřovatelé zbraní, nebo stejně významní Němci, mají značky sice poměrně často ražené, ale úhledně a pečlivě, což jsou dvě slova, která na české zkušebně zřejmě naleznou využití pouze v souvislosti s vyplňováním žádostí o novoroční prémie. Třešničkou na dortu je fakt, že zkušebna de facto nenese žádnou zodpovědnost za poškození jí svěřené zbraně, univerzální odpověď na jakékoli stížnosti je „Nevydrželo to tormentaci, takže to nevyhovělo, od toho jsme tady, aby takové zbraně nevydržely/ neprošly a nemohly dál běhat po ulicích. Nashledanou. (To v tom lepším případě, když je moc nenaserete.)“ No zkrátka, já dělat svou práci takhle, tak mě šéf vyrazí na hodinu a najme si místo mě cvičenou opičku. Holt soukromej sektor se všemi svými nevýhodami, například že se v něm musí pracovat. Dokázat zkušebně, že příčné ohnutí rámu, podivnou shodou okolností lokalizované v místě vyražení značky, není důsledkem toho, že by zbraň nevydržela tormentační střelbu, a vytřískat z nich nějakou úhradu škody, by sice teoreticky nemělo být tak těžké, ale chce to patrně dost peněz a nervy z oceli, neboť pravděpodobnost, že se budou soudit ještě vaši vnuci, je v Banánové republice kdysi České opravdu vysoká.

Proč musí být značka vyražena na zbrani, je mi záhadou, neboť stejně dobře by mohla být třeba vytištěna v průkazu zbraně, efekt by byl stejný a ještě by se nemuselo do zbraně mlátit. Nicméně je fakt, že všude po světě se značky umísťují na zbraň a nikdo se nad tím nepozastavuje, takže skutečnost, že se mlátí do zbraní a ne razítkuje papír, který, jak známo, snese víc než ocel, přesněji všechno, bychom mohli i přejít konstatováním, že je to prostě takovej zvyk. Co však ve světě zvykem rozhodně není, je to, co se u nás v současné době snaží zavést MPO, totiž ono periodické ověřování. Tento kus (hovna) se u nás už kdysi kdosi pokoušel zavádět, nepamatuju si to přesně, myslím, že to bylo v roce 2003. Tehdy toto naštěstí neprošlo, nyní jsou zde tyto pokusy opět. Periodické ověřování, zjednodušeně řečeno, spočívá v zákonném nařízení, které stanoví, že v jisté periodě (pravděpodobně pět let, možná pro začátek víc, aby to lidi hned zkraje tolik nenaštvalo, po pár letech ubereme, jako vždycky…?) se budou veškeré zbraně povinně dávat ověřovat, ačkoli již ověřené jsou.

Co je účelem?

Prokousali jsme se přes to, co je to tormentace, k čemu slouží teoreticky (k potvrzení, že zbraň je bezpečná) a k čemu prakticky (jako neobvykle bezúdržbový stroj na peníze do státní kasy). Nyní se podívejme na to, k čemu slouží periodické ověřování. Čtenáři, který nemá nasráno v tykvi až po špunt a zelenáče nevolí, jistě nemusím nic moc vysvětlovat, takže dále jen v bodech:

1. Při troše štěstí to otráví pár lidí natolik, že se na to vyserou, prodají kvéry, odevzdají ZP a šroub bude opět o jeden závit utažen. To bude tak či tak, ale toto je praktický projev této skutečnosti.

2. Při troše štěstí umožní skrytými až partyzánskými postupy zničit pár zbraní, ať už při samotné střelbě nebo při následném vyrážení značek (viz výše). To generuje nasrané a otrávené držitele ZP, čímž může být jednak dosaženo cíle, definovaného v bodu 1., jednak odstraní z oběhu pár zbraní, což je žádoucí efekt, neboť každý ví, že čím více zbraní, tím více mrtvých (cikánů a jiných pilířů společnosti, samozřejmě).

3. Přináší to fakt dost hustej vejvar do státní pokladny, a to dlouhodobě téměř bez vícenákladů, spojených s vymáháním výpalného, pardon, správního poplatku. Tyto vícenáklady jsou sice obrovské, ale jednorázové (viz níže), a navíc je stejně hradíme my občané systémem „Národ sobě“, takže vo co de, že jo? Vařit se bude prostřednictvím ČÚZZS, který nejenom proto velmi vážně podezírám, že na tom novozákonním cancu minimálně participoval, ale spíš ho má na svědomí od A do Z. Při částce 500 Kč za zbraň (nebo možná víc, vsázejme spíš na to) by to bylo minimálně 332 500 000 Kč v průměru jednou za pět let. Možná to není tolik, ale zase to není úplně málo. Vzpomeňme na telekomunikační operátory, jejichž strategie vaření peněz z ničeho je téměř výhradně založena na tom, že vyberete-li od milionu lidí po koruně, rázem je z vás milionář. Pro některé lidi, kteří mají zbraní více, se tyto správní poplatky mohou proměnit v dosti citelné částky, čímž se vracíme opět k evidentně stěžejnímu bodu 1.

4. Je to další bič na lidi, kteří nepracují u ČD či ve státní správě a tudíž ne vždycky mají čas a energii na pravidelnou každodenní kontrolu toho, který den jim končí jaké povolení/ nařízení/ potvrzení či jiná státem vydaná bumážka. Novela totiž mj. stanoví, že kdo nedodrží povinnost předložení zbraní ke kontrole, ten se dopustí přestupku, za nějž lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše (tuším) 5000 Kč. Další vařba, další prachy do státní kasy, navíc opět bod 1. Že se Vám stane velmi snadno, že zapomenete, například tak, že prozřete a konečně se rozhodnete emigrovat, to asi nemusím zdůrazňovat. Kolik lidí na tohle doplatilo při banální výměně ZP, to se asi už nikdy nedozvíme, ale málo to nebylo.

5. A tak dále, jistě by se toho dalo vymyslet i víc, ale myslím, že to stačí.

Teď přichází ta poněkud depresivní část, a sice, co se s tím dá dělat:

Samozřejmě, že nic moc, jako ostatně vždycky. Nicméně vzhledem k tomu, že legislativní proces, který povede k uvedení této sračky do života, ještě není příliš pokročilý, se zde dá něco dělat, přinejmenším díky tomu, že střelci mají docela dost časoprostoru se zformovat a formulovat nějakou obrannou doktrínu. To „něco“ je obrátit se na „svého“ „zákonodárce“ (je zhruba stejně váš, jako je to čehokoli dárce) a apelovat na něj, aby pro tento slint nezvedal ruku. To není zrovna hodně, já vím, pokud někoho napadne něco dalšího a/nebo lepšího, neváhejte se prosím podělit v diskusi (akorát návrhy typu „vezmeme minomety a zápalný lahve a půjdem si to s tou bandou ďáblovejch parchantů vyřídit ručně stručně“ prosím prozatím odkládejte do šuplíku; čas pro toto řešení snad jednou přijde, osobně v to doufám, neboť, jak nás přesvědčil Havlův Samet počesku, je to zřejmě to jediné účinné, co se dá dělat, ale vše má svůj čas a místo, a tady a teď to patrně nebude). Samotný jeden pan XY samozřejmě nikoho ze židle nezvedne, a to je hlavní důvod, proč tohle píšu. Apeluji na Vás, apelujte na ně! Ještě není pozdě, ale brzy bude, a to pro nás pro všechny, tak to neodkládejte jako já, který se k napsání téhle výzvy hotovím už týden.

Nyní trochu jmenovitěji: Se zelenými gaunery patrně nemá cenu ztrácet čas, leda by se lekli, totéž je KSČM, v ČSSD se sem tam někdo s mozkem na pravém místě najde, ale je jich po čertech málo, ODS je na tom o něco líp procentuálně, v principu stejně, něco podobného jsou i černoprdelníci (teď nemyslím střelce ze předovek, to jsou fajn kluci) a tak dále, co Vám budu povídat, víte to sami nejlíp. Asi bych na tomto místě měl zdůraznit, že i apel na všudypřítomné rudé tváře má smysl, neboť je zde jistá šance, že v sobě objeví nějaké lepší já, případně (a pravděpodobněji) se leknou, přijde-li jim sto dvacet mailů na stejné téma, a pod tlakem této skutečnosti budou zcela proti své přirozenosti jednat jako slušní lidé. Pokud jde o apelování na ty slušné, odkázal bych Vás v tomto směru na stránky sdružení LEX (http://www.gunlex.cz), kde v souvislosti s volbami dělali takový menší průzkum, který částečně ukázal, komu ze které partaje lze alespoň částečně věřit. K technické stránce oslovování bych řekl zhruba tolik: asi nejspolehlivější je dopis, ideálně doporučený. Je to sice diskomfortní, ale spolehlivé, tedy tak spolehlivé, jak jen může být jakákoli státem vlastněná/ řízená/ spravovaná organizace. Pohodlná, leč nepříjemně nespolehlivá, je elektronická pošta. Osobně mám v plánu používat obě tyto cesty ve vzájemné kombinaci. Při troše štěstí to politické klauny nepřímo přesvědčí o tom, že mají co dočinění s nebezpečným fanatikem, kterému o věc opravdu jde.

Pokud jste příliš literárně nenadaní, potažmo příliš líní či zaneprázdnění, než abyste tvořili vlastní elaboráty na toto téma, dávám tímto každému mandát ke zkopírování tohoto mého textu, a jeho rozeslání po posrancích dle vlastního uvážení, pochopitelně po alespoň mírném obsahovém/ stylistickém/ slohovém tuningu, neboť by bylo mírně řečeno trapné, aby se střelci předváděli jako banda cirkusových opiček, pro které je vrcholem schopností kombinace CTR+A/ CTRL+C/ CTRL+V. Šašků bez mozku už většina poslanců viděla dost na to, aby jednoho poznali, když jim napíše. V nejhorším porovnají Váš dopis se svojí dizertační prací a jsou doma. Ideální je vypíchnout důležité pasáže, vymazat vatu kolem a to důležité upravit vymazáním sprosťáren. Zpravidla to bývají ty číslované oddíly.

Jedna taková pasáž právě přichází:

Argumenty pro zavedení periodického ověřování:

Žádné mě nenapadají, a i kdyby, tak nebudu jako nějakej kretén dávat argumenty protistraně, tím spíš, že protistrana je svoloč, které i gauneři Eichmannova formátu jen tiše závidí.

Argumenty proti:

1. Je to svinstvo. To je velmi obecný argument, se kterým patrně u zákonodárného sboru příliš neuspějete, i když není důvod to nezkusit. Faktem je, že z dlouhé řady nefér kroků, které tento stát podniká proti občanům, je tenhle obzvláště podlý a ničemný.

2. Ve světě něco podobného naprosto nemá obdoby, a to včetně zemí třetího světa na straně jedné a států EU na straně druhé. Zejména na druhé zmíněné disproporci by se dala vystavět poměrně silná argumentace, i když kdoví, v našem Vidlákově, kde cílem je zásadně přeherodovat Heroda a nic není dost restriktivní, kdyby to mělo zachránit je jeden jediný život… Fuj, až se mi z toho zvednul kufr. Skutečností je, že například na poměrně rozšířené a populární pistoli Heckler&Koch USP je na rámu pro tormentační značku vyhrazeno jedno jediné konkrétní místo o profilu cca 3x3 mm. Na závěru a na hlavni už je to o něco lepší, ale i zde je jasně vidět, že s další tormentací či dokonce s nějakým periodickým ověřováním se při konstrukci a výrobě naprosto nepočítalo. Jistě to nebude jediná zbraň, o níž lze toto říci. Zcela stranou ponechávám takové státy, jako jsou USA nebo Švýcarsko, kde zbytečné parazitické instituce typu ČÚZZS vůbec neexistují, přezkoušení zbraně je výhradně v kompetenci výrobce, který také zodpovídá za její bezpečnost, a světe div se, miliony Američanů a Švýcarů ročně NEumírají na následky zranění, způsobených haváriemi vraků palných zbraní. Čím to asi bude? Že by byli tak zoceleni a o tolik odolnější? Sotva. Na plechové huby, odolné proti palbě ze zbraní až do ráže 12,7 mm Afanasjef, jsme světoví odborníci my Češi, takže tím to nebude.

3. Je to zbytečné a samoúčelné. Vynaložené úsilí v tomto případě ani smykem neodpovídá dosaženému efektu. To je ve státní sféře poměrně častý a kolikrát i zcela prvoplánový efekt, ale zde je diskrepance v poměru cena/ výkon naprosto extrémní. To budu tvrdit, co budu živ, a jediné, co by mi teoreticky mohlo zavřít hubu, by byla nějaká statistika, která by dokázala, že na následky havárie zbraně, způsobené jejím špatným technickým stavem, zemře v ČR více než, dejme tomu, deset lidí ročně. Takovou statistiku mi nikdo nikdy neukáže, protože taková statistika neexistuje, a pokud ano, tak je účelově zfalšovaná. Za celá léta osobně nepamatuji jedinou nehodu, a chlapi, se kterými jsem o tom mluvil, rovněž ne (rád bych zdůraznil, že šlo o cca 20 lidí, a všechno to byli fotrové ve věku průměrně 55 let a střelci vesměs celý život, čili na rozdíl ode mě žádní mlíčňáci, co se předevčírem přestali pomočovat). Prolhané a účelově zavádějící „Mooreovské“ argumenty typu „Kdyby to mělo zachránit jen jeden jediný život…“ „Enough is enough!“ a podobné rovněž neberu, je mi z nich na blití. Asi jsem trochu zaujatý, co se dá dělat.

4. Jsou zde značné technické obtíže, například:

A) Kam se bude vyrážet, až na zbrani nebude místo? V případě těžkého kulometu taková situace asi hned tak nenastane, v případě pistolí už si tím tak jist nejsem, a to dokonce i když se bavíme o poměrně velkých zbraních. Například na (poměrně objemném) závěru (poměrně objemného) Coltu 1911A1 a jeho klonů je jedna jediná rovná plocha, jakž takž vhodná pro vyražení značky, a ta je zpravidla už z výroby z větší části zaplácnutá výrobním číslem. O hlavních, na nichž vhodné rovné plochy kolikrát zcela absentují, ani nemluvím.

B) Jak se bude razit na plastové rámy, v dnešní době zcela běžné? Ve zkušebnách, fungujících při zbrojovkách, na to jistě nějaký vorichtung mají, ale bude tato technologie použitelná plošně? Budou se raznice před ražením nahřívat nad zapalovačem, takže se značky budou spíš tavit než razit, a to s přidanými sazemi místo inleje? No to teda potěš prdel. Nebo se to bude razit „počesku“, tzn. „je to pružný, svině, tak do toho o něco víc mrdnu, a ono to nějak pude, a když ne, tak se vlastně nic neděje“? To je docela děsivá představa, například již zmíněný HK USP má rám vyrobený z poměrně malého množství polyamidu, vyztuženého skelným vláknem. Tento materiál je sice tuhý, pevný a má své kouzlo, ale s pružností a houževnatostí na tom není zdaleka tak dobře, jako konkurenční polypropylen, z něhož se vyrábějí například Glocky, přičemž dokonce i ty občas praskají. To je IMHO důvod, proč USP má nárazník, ačkoli pistole na běžné služební náboje se bez něj v zpravidla v pohodě obejde. Dovedu si celkem plasticky představit, jak mi profík na zkušebně proboří rám durch až na stůl, ani si toho nevšimne, a pak mi polyamidovou drť předá k užívání se slovy „Nevydržel, sorry, kup si novýho (za 23 000 Kč…)“.

C) Kdo a kde to bude dělat? Zkušebna je v současné době jen v Praze, detašovaná pracoviště typu toho v Uherském Brodě slouží pouze pro potřeby České Zbrojovky a jiných průmyslových závodů. Budou olomoučáci a brňáci jezdit s kvérama do Prahy? Těžko. Pražská zkušebna totiž už nyní má kapacitní problémy, je-li nutné ověřit více zbraní najednou, například když nějaký větší dovozce doveze velkou várku kvérů a tu je potřeba před vypuštěním do oběhu řádně omlátit dle zákona. Periodické ověřování tak, jak si ho představuji, by znamenalo najmout dalších X lidí, kteří by 90 % času neměli co na práci, a pak, vždycky jednou za pět let, by půl roku nevěděli, kam skočit dřív. Nebo by se ti lidé najímali jen nárazově, podobně jako brigádníci na sběr třešní? Není to blbost? Nebo by se předávání zbraní nějak rozfázovalo, takže by lidé, jejichž příjmení začíná na A, dávali zbraně k ověření na jaře, lidé od B v létě, atd.? A TOHLE blbost není? Nebo by se zřídila nějaká okresní detašovaná pracoviště zkušebny a ta už by si s tím nějak poradila? Neblábolil relativně nedávno nějaký pseudopravicový ksindl něco o tom, že je třeba zabránit bujení státní administrativy, načež se totálně znemožnil založením Džamilina Ministerstva? Organizace a logistika, spojená se zavedením něčeho takového, jako je periodické ověřování, by byla extrémně časově i finančně náročná a znamenala by v každém případě zapojení spousty lidí. Kdo to všechno zaplatí? Stojí dosažený efekt za to? Asi sotva.

A to bude patrně pro dnešek všechno, už tak jsem kvůli tomu za magora a ještě vzhůru do tří do rána, takže doufám, že to alespoň k něčemu bude. Pokud ne, rozumným řešením se jeví být emigrace (ale kam…?), harakiri, nebo přeregistrace veškerých zbraní na ZP kategorie „A“ pro sběratelské účely, což by je od periodického ověřování teoreticky mohlo uchránit, s tou drobnou nevýhodou, že z nich nesmí být stříleno, což by mi asi malinko vadilo, ale rozhodně méně, než ono periodické ověřování.

Víceméně kopii tohoto článku, pochopitelně ochuzenou o vatu, sprosťárny, rasové i genderové útoky, nepotřebné pasáže a gramatické chyby, jsem zaslal mj. i panu Stanislavu Gibsonovi, patrně nejinteligentnějšímu autobusákovi této planety a kromě toho i výkonnému řediteli LEXu. O jeho odpověď, bude-li jaká, bych se, samozřejmě s jeho svolením, podělil formou dalšího článku.

Takže Vám děkuji za pozornost, přeji dobrou noc, a omlouvám se, že to bylo tak dlouhé, ale považuji tento problém za skutečně vážný, čemuž odpovídá i mnou zvolené pojetí pokecu, abych tak řekl. Možná jsem problému přisoudil větší důležitost, než ve skutečnosti má, možná o nic nejde, možná celou dobu jen mluvím z cesty od toho, jak jsem si včera dal tu divnou slivovici, co při styku s atmosférickým kyslíkem sama od sebe vzplanula a uhasit šla jedině tlakovým argonem. Čert ví, objektivní realita neexistuje a v mém subjektivním světě jde o velice vážný problém. Pokud se Vám tento článek alespoň trochu líbil, vězte, že mám v záloze několik (snad) docela pěkných minirecenzí, o které se rád podělím, jen co naleznu nějaký ten prostor k jejich dodělání. Například ten HK USP už čeká.


Puvodni odkaz:
:arrow: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2009112905

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


ned 29.11.2009, 21:11
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 08/2006
Příspěvky: 1523
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Kdo a proč to chce sakra protlačit?

_________________
Mysli globálně, střílej lokálně. Nejsi kompetentní!


pon 30.11.2009, 9:43
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2008
Příspěvky: 233
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Technická kontrola se má vztahovat na zbraně, které byly podrobeny kusovému ověřování. Než budem vzlykat a nadávat byrokratům do sviní a netáhel tak, jak to lacině udělal rádoby rozzlobený muž - autor oné eseje, odpovězme si na otázku, kolik z nás má zbraň kusově ověřenou? Jsou to všechny zbraně?


pon 30.11.2009, 18:46
Profil

Registrován: 08/2006
Příspěvky: 1523
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
A proč by se měly opakovaně ověřovat i tyto zbraně? Je jich jistě tak málo, že to nemá žádný smysl.

_________________
Mysli globálně, střílej lokálně. Nejsi kompetentní!


pon 30.11.2009, 19:54
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2008
Příspěvky: 373
Bydliště: Praha 6
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Zas na druhou stranu s autem taky jezdíme na technickou....

_________________
EMO s Glockem :lol:


pon 30.11.2009, 20:38
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2007
Příspěvky: 1573
Bydliště: Plzen
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Nevim jak tvoje auto, ale moje pistole se sklada z 54 dilu a neni tam moc moznosti, jak by se neco mohlo samo od sebe pokazit a ohrozit mne a okoli :)

_________________
"Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, a zlo není přemoženo tím, že se před ním utíká."
Obrázek
Dual HK USP 9x19mm + Colt M4A2 5.56x45mm + PAR15/Dlask A3 .223Rem/5.56x45mm NATO, EOTech 512.A65/1


pon 30.11.2009, 20:49
Profil ICQ
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2008
Příspěvky: 373
Bydliště: Praha 6
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
A poznáš například drobný poškození v dusledku chyby/únavy materiálu?

Ten nápad zmiňovanej v tom článku neobhajuju, jen ho neodsuzuju

_________________
EMO s Glockem :lol:


pon 30.11.2009, 22:56
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2005
Příspěvky: 504
Bydliště: Č. Budějovice
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Už je vidim jak s průmyslovým rentgenem kontrolují pečlivě každou součásku... Pro naše blaho...

_________________
"I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností,
mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým."- sv. Augustin


pon 30.11.2009, 23:09
Profil

Registrován: 02/2009
Příspěvky: 63
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Nevim co znamena kusove overena zbran ale tak jak je to napsane na dfens mi to prijde jako pekna hovadina.

ad auto: Kontrolovat technicky stav ? Proc ne, ale asi by se ti taky nelibylo kdyby ti po zkonceni technicke manik misto nalepky prinesl velky kladivo a vyrazil ti tam 3 znacky velikosti 20x20cm (pomer zbrane k velikosti znacky) treba doprostred kapoty (ram zbrane) na motor (hlaven) a na predni sklo (zaver) to bys byl asi pekne nastvanej. Zvlast kdyby ti rek ze ti tam pri kazde technicke prida dalsi 3.
A pak treba kdyby ti to sklo prorazil tak by ti rek jen sorry ale neproslo technickou, kup si novy...

Nicmene, pokud bude nejaka iniciativa treba od GunLexu jak tomuto zakonu odporovat a budem se na ni nejak moc podilet tak se rad pridam, protoze takovej voser co tam pise fakt podstupovat nehodlam.


úte 01.12.2009, 0:16
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2008
Příspěvky: 233
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Na stránkách ČÚZZS je zajímavá úvaha http://www.cuzzs.cz/index.php?topic=46

Jinak ten návrh zákona připomínkovala i Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a k tomuto "spornému" bodu nevznesla jedinou námitku.


úte 01.12.2009, 5:20
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 01/2007
Příspěvky: 734
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
De-luxe: Ano, z toho článku zkušebny je zcela jednoznačně patrné, že kusově ověřovány jsou všechny zbraně.
Tedy tento paragraf se bude týkat všech držitelů palných zbraní.

Kouzelná je tato věta: "majitel kulovnice by jednou za dvacet let přišel se zbraní na Úřad, my bychom provedli technickou kontrolu zbraně"

Pán je zjevně pražák a jeho "přijít na úřad" je srovnatelné s "zajít si do sámošky pro rohlíky"
Třeba by mi taky pán monl vysvětlit, jak to mám udělat já...z druhého konce republiky, bez automobilu a s několika zbraněmi.

Tento paragraf má zcela jednoznačný a naprosto čitelný účel. Snižit počet držitelů palných zbraní.

Co se mě týče, bude tímto překročena moje tolerance ke státní buzeraci a já budu ten, kdo první poběží na policii odevzdat zbrojní průkaz.

Ale jen ten průkaz.

_________________
Jsem jednoznačně pro zavedení povinného psychologického vyšetření ... humanistů.


úte 01.12.2009, 6:18
Profil ICQ
Uživatelský avatar

Registrován: 01/2007
Příspěvky: 734
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
A tak jsem se rozčílil, že jsem teď odeslal na zkušebnu tohle:

Vážení,
přečetl jsem si vaše vysvětlení zde: "http://www.cuzzs.cz/index.php?topic=46" a je mi z toho zle.

Tuhle větu snad ani nemůžete myslet vážně "majitel kulovnice by jednou za dvacet let přišel se zbraní na Úřad, my bychom provedli technickou kontrolu zbraně". To se domníváte, že jsou všichni střelci z Prahy a že vlastní automobil?
Můžete mi například vysvětlit, jak to mám udělat já, ..střelec z druhého konce republiky, bez automobilu a s několika zbraněmi? Máte vůbec představu, kolik mě to bude stát času a peněz?

Jedná se o neskutečnou buzeraci a za sebe říkám, jděte s takovým paragrafem doprdele.

S pozdravem
....

_________________
Jsem jednoznačně pro zavedení povinného psychologického vyšetření ... humanistů.


úte 01.12.2009, 6:28
Profil ICQ
Uživatelský avatar

Registrován: 12/2007
Příspěvky: 1573
Bydliště: Plzen
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Globus: nepoznam a je to jedno, kolik takovejch havarek, nezavinenejch strelcem, se rocne stane? Jeslti se chces dobrovolne nechat buzerovat, je to tvuj boj, z myho pohledu je to utazeni sroubku o dalsi zavit :evil:

_________________
"Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, a zlo není přemoženo tím, že se před ním utíká."
Obrázek
Dual HK USP 9x19mm + Colt M4A2 5.56x45mm + PAR15/Dlask A3 .223Rem/5.56x45mm NATO, EOTech 512.A65/1


úte 01.12.2009, 8:03
Profil ICQ
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13294
Bydliště: mám
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Asi tak, to je totiz nejdulezitejsi cislo, kolik takovych havarii se v REALU stalo. Jedna, dve? A kvuli tomu buzerovat komplet vsechny? Me to spise prijde, ze na CUZZS uz nemaji co delat, kdyz uz po x letech rozhodli o EFMJ a ted se dloubou v nose a tak jim proste prihrajou takovou "malou domu".

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


úte 01.12.2009, 8:58
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 08/2006
Příspěvky: 1523
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Globus píše:
Zas na druhou stranu s autem taky jezdíme na technickou....


No, taky si říkám, jaký to má smysl. Měla by to být především věc moje a mojí pojišťovny.
Krom toho to nelze porovnávat. Auta jsou denně v provozu, a to několik (desítek) hodin. Ale krochnu máš ve futrálu 99,999 % času.

Je to pitomost, vymyšlená nějakým aktivním, pečlivým úředníkem. Je třeba to zarazit, dokud je čas. Ví někdo, kdo to má na starosti?

_________________
Mysli globálně, střílej lokálně. Nejsi kompetentní!


úte 01.12.2009, 9:08
Profil

Registrován: 05/2009
Příspěvky: 50
Bydliště: Morava
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
souhlasím s admixem. Pokud to bude fungovat tak jak si to naplánovali efekt nula nebo mínus a buzerace střelců zaručena, zkušebna (stát) v balíku! :mad:

Možná jako protiváha k tomuto "výmyslu" by bylo koupit si více zbraní abych měl doma náhradní když se bude nějaká zkoušet!!!!! :twisted:


úte 01.12.2009, 9:24
Profil
MujGLOCK fotograf
Uživatelský avatar

Registrován: 05/2007
Příspěvky: 1793
Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Globus píše:
Zas na druhou stranu s autem taky jezdíme na technickou....

...souhlas, ale jaká je četnost STK po republice? ;)

_________________
...zbraně, mám zbraně


úte 01.12.2009, 9:24
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2006
Příspěvky: 2988
Bydliště: Praha Západ
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Ví někdo, kdo tu kontrolu bude platit? Aha, nedostáváme se tím takhle nááááhodou k jádru pudla?!

_________________
Starosta
-- Si vis pacem, para bellum --


úte 01.12.2009, 9:25
Profil

Registrován: 05/2009
Příspěvky: 50
Bydliště: Morava
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Nerejpej mají to vysvětlené na stránkách
cituji-Dosud se většinou platí 550 nebo 650 korun, ale při periodickém ověřování podle návrhu by majitel zbraně, která je v dobrém technickém stavu a její ověření je jednoduché, zaplatil za tuto zbraň jen sto korun. V předloze novely zákona č. 156/2000 Sb. to bylo míněno tak, že např. majitel kulovnice by jednou za dvacet let přišel se zbraní na Úřad, my bychom provedli technickou kontrolu zbraně, a pokud by zbraň splnila technické požadavky na bezpečnost, vystavili bychom bez zkušební střelby a ražení značek či pořadových čísel zkoušky protokol za 100,- Kč, s tím, že příští ověření této zbraně bude opět za 20 let. Podotýkám na okraj, že náš Úřad je rozpočtovou organizací, a tudíž není závislý na počtu ověřených zbraní. *4161*

Zajímavé je že to jednoduché ověření musí dělat ODBORNÍCI v Praze a ne třeba na okrese (kraji) když na počtu ověřených zbraní u CUZZS nezáleží. *2680*


úte 01.12.2009, 12:48
Profil

Registrován: 04/2005
Příspěvky: 1535
Bydliště: Kraj Vysočina
Příspěvek Re: DFENS: Stát chce pravidelně přezkušovat zbraně
Byl to planý poplach :

od Honzy Tetřeva z Guns-infa:
Citace:
Už několik měsíců prosakují zprávy, že se někdo opět pokouší zavést pravidelné zkoušení zbraní ve zkušebně.
Dnes jsem publikoval odkaz na stránky http://www.dfens-cz.com, kde se tímto tématem zabývají a v této souvislosti uvádějí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Jak nás však obratem informoval ing. Zdeněk Štěpánek z Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nešlo o iniciativu ČÚZZS. Nejspíš jde o aktivitu prodejců zbraní a střeliva, ale potvrzeno od nich to nemáme.
V každém případě do vlády, kde by se návrh zákona před projednáním parlamentem také projednával, již se toto ustanovení nedostalo, takže ani nebude předloženo parlamentu.
Omlouvám se všem, kterým jsem publikováním odkazu na neprověřený zdroj způsobil špatnou náladu.

http://www.guns-info.cz/

_________________
Glock 17, STI Edge 9x19, DW PM-7, CZ 75 TS Konfigurator, Beretta 87 Cheetah, Drulov, Ruger 101, PAR Mk3, Walther Q5 SF, Walther PPQ M2, Bul 1911 9x19, NFA 9x19


úte 01.12.2009, 13:00
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odpovědět na téma   [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  Powered by phpBB © phpBB Group, designed by STSoftware, český překlad – phpBB.cz

Doporučujeme: XBMC KODI