Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je ned 28.11.2021, 18:15Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Pokuta za nenahlášení změny bydliště 
Autor Zpráva

Registrován: 01/2012
Příspěvky: 3
Příspěvek Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Ahoj,

neporadíte mi někdo kolik je pokuta za nenahlášení změny bydliště, případně za opakované nenahlášení změny bydliště.
A taky mne zajímá, jestli to je přestupek, takže by mohli tvrdit, že je to ztráta spolehlivosti dle § 23 - takže důvod k odebrání ZP.

Díky


pon 09.1.2012, 14:22
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Nejdřív citace zákona, ať máme nad čím debatovat :-)

Zakon píše:
HLAVA XIISPRÁVNÍ DELIKTY


Přestupky


§ 76
nadpis vypuštěn
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8,

b) cílevědomě vyhledává munici, střelivo nebo výbušniny pomocí detekční techniky a provádí jejich identifikaci bez zbrojního průkazu skupiny F,

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,

e) neodevzdá podle § 57 odst. 3 přechovávanou zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 57 odst. 1,

f) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60,

g) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1,

h) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1,

i) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení, nebo

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice podle § 68 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo h),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g),

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), e), i), j) nebo odstavce 2.


§ 76a
(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2,

b) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3,

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

e) přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému vyšetření podle § 20 odst. 5.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5,

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e) převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),

b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),

c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 6.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,

b) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 29 odst. 1 písm. f) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě,

c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a) anebo c) nebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,

d) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

e) svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 59 odst. 1 a 3,

f) v případech, kdy svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 59 odst. 1, nezajistí, v rozporu s § 59 odst. 2, při manipulaci se zbraní přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo

g) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře podle § 20 odst. 2, nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2.

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B anebo C.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3.

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c).

(14) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6,

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,

c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.

(15) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 8 písm. g), odstavce 11 písm. a) nebo b) nebo odstavce 14 písm. i),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), nebo e), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 11 písm. c), odstavce 12, 13, nebo odstavce 14 písm. a) až h), nebo j),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až f), odstavce 9 nebo 10,

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c).


_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


Naposledy upravil cmk dne pon 09.1.2012, 14:42, celkově upraveno 1pon 09.1.2012, 14:35
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Pomocí Ctrl-F jsem dal vyhledat řetězec "Bydl"

A nikde mi to nenašlo např: "- nenahlásí změnu trvalého bydliště", ani pobytu...

Takže je to povinnost jejíž nesplnění by neměl být přestupek na úseku zbraní a střeliva.

A prochazel jsem jeste odkazi "Pokud nesplni povinnost, kterou mu uklada paragraf XY..." a tam jsem taky nic nenasel.

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


pon 09.1.2012, 14:37
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 11/2011
Příspěvky: 148
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
OT to CMK - chlape,mas taky cas na sebe? - bez ironie :!:

_________________
G17 3.gen. Olive


pon 09.1.2012, 14:53
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Instaluju tu nejaky veci a mezi tim mam cas obcas odskocit :-)

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


pon 09.1.2012, 15:55
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2006
Příspěvky: 332
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Možná než citovat zákon o zbraních, je lépe najít zákon týkající se hlášení trvalého pobytu,viz:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/708/place?uzel=31&POSTUP_ID=121&PRVEK_ID=43

Sankce jsou ukládány až následně při nedodržení lhůt pro výměnu OP, ŘP, ZP, ... Pozor na různé adresy v různých průkazech, to může být problém.


pon 09.1.2012, 17:39
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Vsak taky pisu: "neni prestupek na useku zbrani a streliva", o coz nam jde primarne (pac 2 podobny srandy a zbrojak je fuc).

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


pon 09.1.2012, 17:57
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13292
Bydliště: mám
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Nezkousel nekdo osobne kompletni odhlaseni z bydliste v CR (jednostrannym prohlasenim na urade)? Docela by me zajimalo, jak by se na to tvarili na zbranich :-)

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


pon 09.1.2012, 20:46
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Partner MujGLOCK
Uživatelský avatar

Registrován: 11/2006
Příspěvky: 2136
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
zažil jsem jednou jednostrané prohlášení v písemné formě o změnu doručovací adresy dle správního řádu..19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. v správním řízení, a bylo to v pohodě..
ps: jako že bys neměl bydliště v CRO ?
tak by ti ustanovili opatrovníka jako osobě neznámého pobytu..někoho z rodiny formou usnesení.. :D

_________________
www.combatsim.eu


stř 11.1.2012, 9:42
Profil
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13292
Bydliště: mám
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
john.hawk: ja se nebavim o dorucovaci adrese, ale o trvalem pobytu. Realne tedy clovek prijde na prislusnou ohlasovnu dle mista trvaleho pobytu a tam jim polozi na stul papir s nasledujicim textem:
Citace:
Ve smyslu § 10 odst. 12 zákona 133/2000 sb. o evidenci obyvatel v platném znění vám tímto oznamuji své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na území České republiky.

Nasledne do 15ti dnu clovek odevzda obcanku a je vyreseno. Zduraznuji, ze se bavime o trvalem pobytu a nikoliv o obcanstvi - to stale zustava, coz lze prokazat kuprikladu cestovnim pasem. A me zajimala tahle kombinace vyreseni pobytu se soucasnym "provozem" zbrojaku a zbrani. V kazdem pripade, treba volby nebo zadost o RP jde vyresit tak, ze se clovek opetovne prihlasi na ohlasovne, v mezidobi nutnem pro vyrizeni noveho OP si vyridi ty veci (volicsky prukaz, RP) a obratem se u dalsiho okenka zase odhlasi *40*

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


stř 11.1.2012, 10:08
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 11/2011
Příspěvky: 630
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Rekl bych, ze se uplatni § 26
(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže
d) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.


stř 11.1.2012, 10:48
Profil
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13292
Bydliště: mám
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
E-Ryc: super, je to nemile, ale aspon clovek vi, na cem by byl.

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


stř 11.1.2012, 10:57
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 01/2012
Příspěvky: 3
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Ahoj,

§ 29 (1) g) uvádí, že se má hlásit do 10 dnů změna trvalého bydliště.

Na příslušném oddělení zbraní a střeliva mně již před dvěma lety tvrdili, že jsem včasným nenahlášením spáchala přestupek a dají mi za to nějakou pokutu. Tehdy jsem zbraně uložila a neřešila to. No a nyní mám znovu změnu bydliště a nenapadlo mne, že ji mám hlásit i když tedy mám zbraně uložené a zbroják pokud existuje, tak je uložen u nich (neinformovali mne o tom, nyní tvrdí, že tomu tak je).

Nějaký nápad tedy:
kolik mi mohou dát pokutu,
jestli to je přestupek a
jestli to může mít dopad na spolehlivost?

Díky moc


stř 11.1.2012, 13:14
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2011
Příspěvky: 1305
Bydliště: Praha
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Ze by druhy prestupek => ztrata spolehlivosti? Doufam, ze ne... :roll:

_________________
Never argue with an idiot, they drag you down to their level and then beat you with experience.


stř 11.1.2012, 13:25
Profil
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13292
Bydliště: mám
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Irena: a nebylo byl lepsi se stavit primo na tech zbranich a zeptat se tam?

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


stř 11.1.2012, 14:19
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky

Registrován: 01/2012
Příspěvky: 3
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
To S 474
No tak to jsem taky zkoušela. Na těch zbraních a střelivu je ta vedoucí naprosto arogantní pinda, se kterou se prakticky bavit nelze. Je to nejaka takova plzeňská pseudovysokoškolačka, která je velmi důležitá. Z minulosti vím, že to je lhářka. Sepisuje si po každém telefonátu úřední záznam, ve kterém uvede lži.
Takže potřebuji vědět, na čem jsem dříve, než tam půjdu. Neočekávám od ní nic dobrého.


stř 11.1.2012, 22:41
Profil
Partner MujGLOCK
Uživatelský avatar

Registrován: 11/2006
Příspěvky: 2136
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
1) podle mně je to bez sankce..
2) pokud je to přestupek spadá to pod správní řízení a lze využít vychytávek například prekluze..
3) dopad na spolehlivost to by mělo mít v pouze v případě pravomocného rozhodnutí ke kterému by ovšem nemělo dojít viz bod 2.

_________________
www.combatsim.eu


čtv 12.1.2012, 9:16
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: 10/2005
Příspěvky: 6790
Bydliště: EU :-(
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Zakon o zbranich jednak uklada povinnosti a jednak rika, nesplnenim kterych z povinnsoti clovek spacha prestupek na useku zbrani a streliva.

A nenahlaseni zmeny bydliste neni prestupek na useku zbrani a streliva, tudiz by ani za opakovani nemel byt sebran zbrojak.

_________________
Motto: Rychlejší, než 158 na drátě je 357 na opasku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud víš, kolik máš zbraní, nemáš jich dost.


čtv 12.1.2012, 19:00
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2007
Příspěvky: 611
Bydliště: Středočeský kraj
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
Teď jsem si měnila trvalej pobyt a když jsem volala na zbraně, co a jak, tak mi bylo řečeno,
že ho u nich musim nahlásit do osmi dnů(teď už nevim jestli pracovních nebo kalendářních)
a kdybych tak neučinila, že budu platit pokutu 500,-Kč kdybych přišla až po těch osmi dnech

_________________
Glock 19, browning, CZH 2003 Sport, ZKM 456, Arminius HW 38
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE STÁT NA SPRÁVNÉ STRANĚ HLAVNĚ


pát 09.3.2012, 8:56
Profil ICQ
VIP člen
Uživatelský avatar

Registrován: 03/2005
Příspěvky: 13292
Bydliště: mám
Příspěvek Re: Pokuta za nenahlášení změny bydliště
opice: to je nesmysl:

:arrow: http://www.mujglock.com/_download/zakon ... c-2010.htm
Citace:
§ 29 Povinnosti držitele zbrojního průkazu
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen
...
...
h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,

_________________
| MujGLOCK | - < Forum > < Fotogalerie >
Citát dne: "Rychlejší, než 158 na drátě, je 357 na opasku."

Obrázek


pát 09.3.2012, 11:34
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odpovědět na téma   [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  Powered by phpBB © phpBB Group, designed by STSoftware, český překlad – phpBB.cz

Doporučujeme: XBMC KODI